За мен

Завършила медицина в медицински факултет на Тракийски университет гр.Стара Загора

Лекар - Клинична Хематология в УМБАЛ-Канев Ад  и МЦ "Медикконсулт".