За мен

Завършила медицина в медицински факултет на Тракийски университет гр.Стара Загора

Специализант по Клинична Хематология в МБАЛ-Русе.