За мен

Завършила медицина в гр. Плевен Специалности по Вътрешни болести Гастроентерология и диететика

Специалист по гастроенерология  и вътрешни болести