За мен

Завършила медицина в гр. Плевен Специалности по Вътрешни болести Гастроентерология и диететика

Специалист по гастроенерология  и вътрешни болести

Опит

Работи
7000, Русе, България, ул. Независимост 2
35982887368
Дни за консултация

Понеделник

07:30 - 13:30

Четвъртък

07:30 - 13:30

Петък

07:30 - 13:30

Сряда

07:30 - 13:30

Вторник

07:30 - 13:30

Работи с осигурител