За мен

Завършила МУ-Плевен, специалист по педиатрия

Работи в отделение по неонатология в МБАЛ-Русе