За мен

Завършила МУ-Варна, специалист по неонатология и педиатрия

Работи в отделение по неонатология в МБАЛ-Русе

Опит

Работи
7000, Русе, България, ул. Независимост 2
35982877538
Дни за консултация

Понеделник

08:00 - 13:00

Вторник

08:00 - 13:00

Четвъртък

08:00 - 13:00

Петък

08:00 - 13:00

Сряда

00:00 - 14:00

Работи с осигурител