За мен

Завършила МА-София, специалист по педиатрия

Курсове и специализации - детска неврология, педиатрия