За мен

Завършила МА-София, специалист по педиатрия.

Курсове и квалификации: УЗ на коремни органи, детска хематология, пулмология и др.