За мен

Завършила МУ-Плевен, специалист по педиатрия и специализира неонатология.

Курсове- неонатология, трансфунтанелна ехография и др.