За мен

НАЧАЛНИК - ОТДЕЛЕНИЕ ЗА ДОЛЕКУВАНЕ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ЛЕЧЕНИЕ - МБАЛ БУРГАС

Завършил е "Медицина" в МУ - гр. Пловдив

Придобита специалност по "Вътрешни болести" в МУ - гр. София