За мен

НАЧАЛНИК - ОТДЕЛЕНИЕ ПО ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ - МБАЛ БУРГАС

Завършила е "Медицина" в МУ - гр. Варна

Придобити специалности по "Вътрешни болести" и "Хематология" в МУ - гр. София