За мен

Специалист по ортопедия и травматология

Специалист по ортопедия и травматология. Д-р Стоименов има разработена оригинална технология за изработка на ортопедечни стелки.