За мен

Завършила факултет по дентална медицина

Специалист по обща дентална медицина