За мен

Доц. д-р Лъчезар Лозанов, д.м. е началник отделение „Ендокринология и болести на обмяната” в болница Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Токуда Болница София.

Завършва медицина през 1992 г. в Медицински университет София. Взема две специалности „Вътрешни болести” (1999 г.) и „Ендокринология” (2002 г.). След завършване на образованието си работи 3 г. в кардиологично отделение в екипа на акад. Чудомир Начев, МУ- София. През 1995 г. постъпва на работа в Университетската специализирана болница за активно лечение по ендокринология (УСБАЛЕ) „Академик Иван Пенчев” в Клиниката по хипофизарни, надбъбречни и гонадни заболявания, както и завежда кабинет по „Ендокринни хипертонии и холтер-мониториране на артериалното налягане и сърдечната дейност”. 

От 2006 г. досега заема длъжността Началник отделение по ендокринология към Вътрешна клиника на МБАЛ Токуда Болница София. Активно работи ехография на щитовидната и околощитовидните жлези. Участвува в научно-изследователска дейност в областта на ендокринологията и съставяне на учебни помагала по клинични проблеми на ендокринологията. Има сериозни интереси в изучаване и лечение на наднорменото тегло и затлъстяването.

 От 2006 г работи в ДКЦ Токуда, като ендокринолог, извършва консултации  и ехография на щитовидната жлеза.

Член на Българското дружество по ендокринология, член на Асоциацията по ендокринни хипертонии и член на Европейското дружество по изучаване на захарния диабет (EASD).

Научна дейност: Оргинални статии и обзори в областта на ендокринологията в български и международни медицински списания, съучастия с постери в Европейския конгрес по затлъстяване /ЕСО/, Европейската тиреоидна асоциация /ЕТА/, създаване на учебни помагала за обучаващи се лекари и материали за пациенти. Съавтор в монография на тема "Болести на щитовидната жлеза".

Съорганизатор на два симпозиума с международно участие в областта на захарния диабет и тиреоидните заболявания /МБАЛ Токуда/

Учебна дейност: Ръководител специализации на български турски и македонски лекари за следдипломно обучение по ендокринология и болести на обмяната, и ехография на щитовидната жлеза в МБАЛ Токуда.

От 2009 год. досега има опит като главен изследовател в множество клинични изпитвания в областта на захарния диабет.

През 2016 г е избран за доктор по медицина след успешно защитен дисертационен труд по проблемите на метаболитния синдром, затлъстяването и хипотиреоидизма, а през 2017 г е избран за главен асистент към Клиниката по Вътрешни болести.

От 2019 г е избан за Доцент по вътрешни болести към Клиниката по Вътрешни болести на МБАЛ Токуда.

Опит

1000, София, България, бул. Никола Й. Вапцаров 51 Б
35924034917
Платен прием
Работи с осигурител
2019
Диагноза и лечение на доброкачествените и злокачествени тумори на щитовидната жлеза
default image
Диагноза и лечение на доброкачествените и злокачествени тумори на щитовидната жлеза

   Честота, етиологични фактори. Възлите в щитовидната жлеза, независимо дали са единични или мно...

2016
Защо пациентите с диабет не могат да постигнат добър контрол на кръвната захар
default image
Защо пациентите с диабет не могат да постигнат добър контрол на кръвната захар

През последните години лекарите вече разполагат с богат арсенал от медикаменти и устройства в пол...

Публикации

Диагноза и лечение на доброкачествените и злокачествени тумори на щитовидната жлеза
Публикация
Диагноза и лечение на доброкачествените и злокачествени тумори на щитовидната жлеза
Защо пациентите с диабет не могат да постигнат добър контрол на кръвната захар
Публикация
Защо пациентите с диабет не могат да постигнат добър контрол на кръвната захар
2016
Страхът от хипогликемия - основна бариера пред ефективното лечение на диабета!
default image
Страхът от хипогликемия - основна бариера пред ефективното лечение на диабета!

   Хипогликемията, наричана също ниска кръвна захар, е състояние при което глюкозата в кръвта е п...

2016
Страхът от хипогликемия - основна бариера пред ефективното лечение на диабета!
default image
Страхът от хипогликемия - основна бариера пред ефективното лечение на диабета!

   Хипогликемията, наричана също ниска кръвна захар, е състояние при което глюкозата в кръвта е п...

Още за малко известните проблеми с щитовидната жлеза
Кои са различните маски на болната щитовидна жлеза?
2015
Една от 4 жени има проблеми с щитовидната жлеза
default image
Една от 4 жени има проблеми с щитовидната жлеза

Автор Галина Спасова, в. "Животът днес"- Д-р Лозанов, какви „отговорности“ има щитовидната жлеза ...