Последователи
д-р Ана САМАРДЖИЕВА-ТЕНЕВА
д-р Марин Мухтаров, дм
Д-р Мария  Ранчева
Д-р Мария Ранчева
Ендокринология и болести на обмяната
Далиа Борисова Кисьова
Далиа Борисова Кисьова
Студент по дентална медицина
Стефан Борисов Кисьов
Стефан Борисов Кисьов
Студент по дентална медицина
Десислава Лозанова
Десислава Лозанова
Студент по здравни грижи
д-р Васил  Трайков
д-р Зюмрют Аднан Садъкова
д-р Добромир Валериев Райков
д-р Ахмед  Фехимов Контилев
д-р Вяра Константинова
1 2 3 4 5