За мен

Зам.-ректор на Медицинския университет-София по научната част от 2014г.  до 2016г. Ръководи катедрата по Социална фармация и фармакоикономика във фармацевтичния факултет
 

Завършва фармация през 1984 г., а през 1991 г. и икономика в УНСС. По-късно специализира здравна икономика в университета в Кентърбъри бизнес скуул. 

Външен експерт е в Международната организация по фармакоикономика и проучвания на резултатите от здравната терапия. 

Занимава се основно с фармацевтично законодателство и фармакоикономика. 

Преподава във Фармацевтичния факултет от 1985 г. - катедра „Организация и икономика на фармацията”. 

 

 

проф. Генка Петрова създаде публикация
2015
Законодателни изисквания към биотехнологичните лекарства
Законодателни изисквания към биотехнологичните лекарства

Характеристики на биоподобните лекарства:Изтичане на патентната защита на биологичното лекарство;...

проф. Генка Петрова създаде публикация
2015

Публикации

Законодателни изисквания към биотехнологичните лекарства
Законодателни изисквания към биотехнологичните лекар...
Публикация
Какво трябва да се знае за биоподобните продукти
Какво трябва да се знае за биоподобните продукти
Публикация