За мен

Зам.-ректор на Медицинския университет-София по научната част от 2014г.  до 2016г. Ръководи катедрата по Социална фармация и фармакоикономика във фармацевтичния факултет
 

Завършва фармация през 1984 г., а през 1991 г. и икономика в УНСС. По-късно специализира здравна икономика в университета в Кентърбъри бизнес скуул. 

Външен експерт е в Международната организация по фармакоикономика и проучвания на резултатите от здравната терапия. 

Занимава се основно с фармацевтично законодателство и фармакоикономика. 

Преподава във Фармацевтичния факултет от 1985 г. - катедра „Организация и икономика на фармацията”. 

 

 

Законодателни изисквания към биотехнологичните лекарства
Законодателни изисквания към биотехнологичните лекарства

Характеристики на биоподобните лекарства:Изтичане на патентната защита на биологичното лекарство;...

Публикации

Законодателни изисквания към биотехнологичните лекарства
Законодателни изисквания към биотехнологичните лекар...
Публикация
Какво трябва да се знае за биоподобните продукти
Какво трябва да се знае за биоподобните продукти
Публикация