Поканете приятел в CredoWeb

Поканете Вашите колеги и приятели

За мен

Зам.-ректор на Медицинския университет-София по научната част. Ръководи катедрата по Социална фармация и фармакоикономика във фармацевтичния факултет

Завършва фармация през 1984 г., а през 1991 г. и икономика в УНСС. По-късно специализира здравна икономика в университета в Кентърбъри бизнес скуул. 

Външен експерт е в Международната организация по фармакоикономика и проучвания на резултатите от здравната терапия. 

Занимава се основно с фармацевтично законодателство и фармакоикономика. 

Преподава във Фармацевтичния факултет от 1985 г. - катедра „Организация и икономика на фармацията”. 

В момента е зам.-ректор на Медицински университет-София по научната дейност.

 

Образование

Клинична фармация
Организация и икономика на фармацевтичното производство

Специалности

Клинична фармация
Организация и икономика на фармацевтичното производство

Поканете приятел в CredoWeb

Поканете Вашите колеги и приятели