За мен

Доц. д-р Васил Червенков, д.м. е началник на Клиника „Съдова хирургия и ангиология” в болница "Токуда"

Доц. Червенков завършва медицина през 1987 г. в МУ – София. Работи по разпределение за 1 г. в хирургично отделение в Силистра. От 1988 г. е асистент в УНБАЛ „Св. Екатерина” в клиниката по „Съдова хирургия”. През 1992 г. покрива изисквания за клиничен достъп в Съединените щати и е сертифициран от ECFMG. Година по-късно покрива критериите на FLEX. След присъждане на специалност по „Обща хирургия” в България продължава клинична специализация по „Кардиоторакална и съдова хирургия” в Carolinas Medical Center, Charlotte, NC под ръководството на проф. Франсис Робичек от 07.1995 – 06.1998 г. През 1999 г. му е присъдена специалност по „Съдова хирургия”, след което 2001 – 2002 г. специализира „Ендоваскуларно лечение на периферни съдови заболявания” в същия център в САЩ. 

След завръщането си в България защитава дисертационен труд в областта на хирургичното лечение на запушванията на подбедрените артерии и му е присъдена научно-образователната степен „Доктор по медицина”. Има редица пулбикации в българския и чуждестранния печат, както и участия в международни медицински форуми. Редовен член е на Европейското дружество по Съдова и ендоваскуларна хирургия. Преди постъпването си в МБАЛ „Токуда Болница София” е главен асистент в клиника по „Съдова хирургия” в УНБАЛ „Св. Екатерина”.

Доц. д-р Васил Червенков е председател на Българското национално дружество по съдова и ендоваскуларна хирургия и ангиология и съпредседател на Българското дружество по ендоваскуларна терапия. 

Опит

1000, София, България, бул. Никола Й. Вапцаров 51 Б
35924034000
Платен прием
Работи с осигурител
доц. Васил Червенков, дм създаде публикация
2015
Прилагаме най-съвременните технологии в съдовата хирургия
Прилагаме най-съвременните технологии в съдовата хирургия

Интервюто е публикувано в бр. 139 на в. "Животът днес"Автор Галина Спасова- Доц. Червенков, с кои...

Публикации

Прилагаме най-съвременните технологии в съдовата хирургия
Прилагаме най-съвременните технологии в съдовата хир...
Публикация