Публикувани
Компетентна и откровена визия за предизвикателствата на болничния мениджмънт

Компетентна и откровена визия за предизвикателствата на болнич...

Новата книга на известния български болничен мениджър доц. д-р Тодор Черкезов, дм, е посветена на...
БОЛНИЧНИЯТ МЕНИДЖМЪНТ
В НОВИТЕ ПРОЕКЦИИ НА  
ОБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ

БОЛНИЧНИЯТ МЕНИДЖМЪНТ В НОВИТЕ ПРОЕКЦИИ НА ОБЩЕСТВЕНОТО ...

Управлението на съвременната болница е сериозно предизвикателство, сложен, труден и често недооц...
 АНТИДИСКРИМИНАЦИОННА ПОЛИТИКА В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

АНТИДИСКРИМИНАЦИОННА ПОЛИТИКА В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

В статията се разглеждат морално-етичните и правни измерения на антидискриминационната политика в...
ВЪТРЕШНИЯТ ОДИТ - НОВА ПЕРСПЕКТИВА В УПРАВЛЕНИЕТО НА КАЧЕСТВОТО

ВЪТРЕШНИЯТ ОДИТ - НОВА ПЕРСПЕКТИВА В УПРАВЛЕНИЕТО НА КАЧЕСТВОТО

В статията се разглежда мястото и ролята на вътрешния одит в организацията, функциите и задачите ...
ЗАСИЛВАНЕ НА ТРАНСГРАНИЧНОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО -
     ОТ ПЪРВИЧНАТА ДО СПЕШНАТА ПОМОЩ

ЗАСИЛВАНЕ НА ТРАНСГРАНИЧНОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО - ОТ ПЪР...

Чрез ново проектно предложение се прави мост между първичната и спешната помощ от двете страни на...
РАЗПРОСТРАНЕНИЕ, СОЦИАЛНО  ЗНАЧЕНИЕ	 И БОРБА С  ТУБЕРКУЛОЗАТА В РЕГИОН КЪРДЖАЛИ-1912-2012 г.

РАЗПРОСТРАНЕНИЕ, СОЦИАЛНО ЗНАЧЕНИЕ И БОРБА С ТУБЕРКУЛОЗА...

Гладът,нехигиеничните битови и трудови условия в тютюневите складове,прииждането на хиляди бежанц...
           УСЛОВИЯ ЗА ЗДРАВЕН ТУРИЗЪМ В ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ

           УСЛОВИЯ ЗА ЗДРАВЕН ТУРИЗЪМ В ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ

„Идеалът на земното щастие е в труда, в здравето и в природата” ...
МЯСТО И РОЛЯ НА ХОСПИСИТЕ В ОБГРИЖВАНЕТО НА ВЪЗРАСТНИТЕ    
                  В ЗАВИСИМО СЪСТОЯНИЕ

МЯСТО И РОЛЯ НА ХОСПИСИТЕ В ОБГРИЖВАНЕТО НА ВЪЗРАСТНИТЕ ...

Все по-голямо значение имат проблемите,свързани с дългосрочните грижи за възрастните хора.  Резю...
    ДИСКРИМИНАЦИОННИ ЯВЛЕНИЯ В МЕДИЦИНСКАТА ПРАКТИКА

ДИСКРИМИНАЦИОННИ ЯВЛЕНИЯ В МЕДИЦИНСКАТА ПРАКТИКА

Здравеопазването е обществена сфера,в която дискриминационните явления имат силен негативен отзву...
ОЦЕНКА НА МЕНИДЖМЪНТА И ЛИДЕРСТВОТО В УПРАВЛЕНИЕТО НА
МБАЛ”Д-Р АТАНАС ДАФОВСКИ” - АД ГР.КЪРДЖАЛИ

ОЦЕНКА НА МЕНИДЖМЪНТА И ЛИДЕРСТВОТО В УПРАВЛЕНИЕТО НА МБАЛ”Д-Р...

Настоящото проучване дава представа за нивото на мениджмънта и лидерството в управлението на МБАЛ...
СТАРЕЕНЕ И КОЖА

СТАРЕЕНЕ И КОЖА

СТАРЕЕНЕ И КОЖА

Стареенето е продължителен, динамичен и естествен биологичен процес в неизбежния и еднопосочен пъ...