Последователи
д-р Джабби Амбурса
д-р Джабби Амбурса
Общопрактикуващ лекар
д-р Йоана Герасимова
д-р Йоана Герасимова
Ендокринология и болести на обмяната
д-р Силвия Балтиева
д-р Силвия Балтиева
Общопрактикуващ лекар
д-р Зекерия Батмаз
д-р Зекерия Батмаз
Ушно-носно-гърлени болести
д-р Диана Василева
д-р Диана Василева
Общопрактикуващ лекар
д-р Наум  Симоноски
д-р Наум Симоноски
Клинична хематология
д-р Росен Ангелов Стоянов
д-р Росен Ангелов Стоянов
Общопрактикуващ лекар
Д-р Георги Георгиев, дмн
Д-р Георги Георгиев, дмн
Ортопедия и травматология
Д-р Павел Павлов
Д-р Павел Павлов
Общопрактикуващ лекар