Публикации

Лапароскопско третиране на истмикоцеле след цезарово сечение
Лапароскопско третиране на истмикоцеле след цезарово...
Публикация
д-р Благовест Бечев създаде публикация
2015
Лапароскопско третиране на истмикоцеле след цезарово сечение
Лапароскопско третиране на истмикоцеле след цезарово сечение

Резюме:Най-често извършваната операция в съвременното акушерство е Цезаровото сечение. То е предп...