За мен

Д-р Юнакова завършва медицина и специализация по акушерство и гинекология в Медицински Университет, град София. По настоящем е специалист по акушерство, генеколог и репродуктивна медицина в Медицински комплекс "Д-р Щерев"

Д-р Юнакова е участвала в редица курсове, специализации и срещи в областта на акушерството, гинекологията и репродуктивната медицина, като лазери в гинекологията, добра клинична практика, ендоскопски методи в репродуктивната медицина. През 2011 г. придобива правоспособност за извършване на дейности с източници на йонизиращи лъчения – ниво 3. През 2012 г. д-р Юнакова преминава и обучение по андрагогия. Участва в национални и международни комитети. През 2007 г. участва в учредяването на престижната европейска организация ISMAAR (International Society of Mild Approaches in Assisted Reproduction), третираща въпросите на минималната стимулация –една от най-новите тенденции в асистираните репродуктивни технологии. Д-р Юнакова активно участва и в модула от програмата за борба с HIV/СПИН на МЗ за обучения на общо-практикуващи лекари и акушер-гинеколози на тема „Превенция и контрол на HIV/СПИН сред младите жени и бъдещи майки”, както и в проучването на законодателната регулация на проблема в България и ЕС.

Опит

1000, София, България, кв. Разсадника, ул. Христо Благоев, 25-31
Платен прием