За мен

Завършила МУ-Плевен

Специализинат по ендокринология и болести на обмяната