За мен

Специалист по психиатрия.

Д-р Николай Неделчев Неделчев завършва висше образование в Медицински Университет, гр. Варна, през 2001 г. Два месеца след последният държавен изпит, започва работа в Държавна Психиатрична Болница в с. Царев брод, като лекар ординатор и по-късно специализант по психиатрия.

През 2007 г. година, прехвърля специализацията си в психиатрична клиника гр.Варна, част от Университетска болница св. Марина, където специализира и работи до Ноември 2013 г. Д-р Неделчев придобива специалността си по Психиатрия през месец май 2013 г.
Д-р Неделчев има публикация на тема "Орторексия", а професионалните му интереси са в областта на биологичната психиатрия, тревожните разстройства, афективни разстройства и шизофрения.

Опит

9000, Варна, България, жк Възраждане, ул. Вяра 7
35952570670
Дни за консултация

Вторник

10:30 - 13:30

Сряда

10:30 - 13:30

Платен прием
Работи с осигурител