За мен

НАЧАЛНИК ОТДЕЛЕНИЕ ПО ЕНДОКРИНОЛОГИЯ И БОЛЕСТИ НА ОБМЯНАТА - МБАЛ БУРГАС

Завършил е "Медицина" в МУ - гр. Варна

Придобити специалности по "Ендокринология" и "Вътрешни болести" в МУ - гр. София