За мен

Здравко Карамитев е управител на Хоспис "Добролюбие" гр.Кърджали

  • Специалист по здравен мениджмънт
Здравко Карамитев създаде статус
2016
Развитието на палиативните грижи д...
Здравко Карамитев създаде статус
2016
Здравко Карамитев създаде статус
2016
Хоспис „Добролюбие“ награди с приз...