За мен

Специалист - анестезиолог в Отделение за анестезия и активно лечение - Комплексен онкологичен център – Бургас

Завършила е "Медицина" в МУ - гр. Варна

Придобита специалност по "Анестезиология и интензивно лечение" в МУ - гр. София