За мен

Опит

9000, Варна, България, бул. Христо Смирненски 1
35952302947
Дни за консултация

Понеделник

08:00 - 16:00

Вторник

08:00 - 16:00

Сряда

13:25 - 16:00

Четвъртък

13:30 - 16:00

Петък

13:30 - 16:00

Работи с осигурител

Образование

Акушерство и гинекология
Медицинска информатика и здравен мениджмънт

Специалности

Акушерство и гинекология
Медицинска информатика и здравен мениджмънт

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb