За мен

Акад. Велев ръководи кабинет за онко-морфологимна диагностика (второ мнение). Председател е на БАНИ. Има дългогодишна практика в сферата на общата и клиничната патология с над 137 публикации в областта на стомашно-чревната, чернодробната, онко- и имунопатологията.

Ръководи кабинет в МЦ Мед1 (в Младост 1) за онко-морфологична диагностика - второ мнение в гр. София.

Завършва Медицинска Академия в гр. Пловдив през 1958 г. Специализира Обща и клинична патология в ИСУЛ през 1959 г. 

  • От 1958 г. до 1963 г. е завеждащ патолого-анатомично отделение в Окръжна болница в гр. Хасково.
  • От 1964 г. е асистент в катедрата по патология в ИСУЛ.
  • През 1973 г. защитава дисертация на тема „Имунна стимулация на чернодробната регенерация” и получава научното звание кандидат на медицинските науки (сега: доктор по медицина).
  • През 1984 г. е хабилитиран за доцент по патология.
  • От 1984 г. е ръководител на катедрата по Обща и клинична патология при ВМИ, Стара Загора.
  • През 1985 г. защитава дисертация „Биопсична диагностика на хроничния хепатит” за получаване на научното звание доктор на медицинските науки. През същата година е хабилитиран за професор.
  • През 1989 г. е избран за ректор на Висшия медицински институт - Стара Загора.

Специализира в Москва и Париж по имунопатологията на черния дроб. Научното му творчество включва 137 публикации в областта на стомашно-чревната, чернодробната, онко- и имунопатологията, сред които и пет монографии. Под редакцията му са написани „Ръководство за лекари патолози по Обща и клинична патология” и четири учебника за студенти по „Обща патология” и „Клинична патология”. Съавтор е на четири „Ръководства за практически упражнения по патология”. Автор е на две монографии.

Председател на Българската Академия на Науките и Изкуствата от 2004 г.

Опит

1000, София, България, жк. Младост 1, бл. 54 А, вх. 2
359966924
Кабинет ,,Международна онкологична диагностика и лечение" - второ мнение. Упражнява контрол върху достоверността на морфологичната диагноза на онкологични заболявания.
Дни за консултация

Петък

14:00 - 16:00

Платен прием
акад. Григор Велев, дмн dashboard.own_post_posted
2017
Подкрепям идеята на акад. проф. д-р Пилософ за откриване на многопрофилна педиатрична болница. Необходимо е Министерството на здравеопазването да отпусне средства за довършване на  изградената преди 40 години педиатрична болница в двора на Александровска болница.  ...
Вижте още