Подкрепям идеята на акад. проф. д-р Пилософ за откриване на многопрофилна педиатрична болница. Необходимо е Министерството на здравеопазването да отпусне средства за довършване на  изградената преди 40 години педиатрична болница в двора на Александровска болница.  ...
Вижте още