За мен

Д-р Паунова е началник на отделението по диализно лечение в МБАЛ "Пловдив".

Завършва медицина в Пловдив. Има придобити специалности по "Вътрешни болести" и "Нефрология".

Започва трудовата си кариера в Общинска болница Свиленград, където работи като ординатор във Вътрешно отделение, а по-късно е завеждащ Отделение по хемодиализа при същата болница.

В МБАЛ "Пловдив" започва работа преди повече от 10 години. Годишно в отделението се извършват над 14500 хемодиализни процедури. Дейността се осъществява с 16 апарати за хемодиализа.

Член е на Европейската асоциация по хемодиализа и трансплантация.