Ако се логнете, вашите покани за дискусии ще се появят тук.

Антибиотици в детска възраст – кога и как?
дискусия
Кога и как ще имаме адекватни заплати в здравеопазването
дискусия
Спешна медицина
Здравна политика
Проблемите в спешната помощ и възможните решения
дискусия
Сърдечна недостатъчност
Предизвикателства и възможности при лечение на сърдечната недостатъчност в година на изпитания
дискусия
Обща медицина
Фармация
COVID-19 асоциирани пневмонии и антибиотична резистентност
дискусия
...