За мен

Д-р Б. Младенов работи в Клиниката по Обща и Спешна Урология в УМБАЛСМ „Н.И. Пирогов“, където подготвя дисертационен труд по темата „Хематурия – диагностика и лечение при кръв в урината"

Д-р Борис Младенов е провеждал обучителни курсове в Централна Военна Болница в гр. Кобленц, Германия и гр. Залцбург, Австрия.

Има 21 публикации и участия в научни конгреси у нас и в чужбина.

Клиника по Урология, УМБАЛСМ „Н.И. Пирогов“, гр. София, тел. 02/9154387, 02/9154207

Опит

1000, София, България, бул. Ген. Едуард И. Тотлебен 21
35929154387
Платен прием
Работи с осигурител

Образование

Урология

Специалности

Урология

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb