За мен

специалист - Акушерство, гинекология и репродуктивна медицина, Онкология

Завършил е "Медицина" в МУ - гр. София

Придобити специалности по "Акушерство и гинекология" и "Онкология" в МУ - гр. София

Опит

8000, Бургас, България, ул. Демокрация № 86
Платен прием
Работи с осигурител