За мен

Началник Отделение за анестезия и активно лечение

Завършила е "Медицина" в МУ - гр. Варна

Придобита специалност по "Анестезиология и интензивно лечение" в МУ - гр София