За мен

Началник Отделение за анестезия и активно лечение

Завършила е "Медицина" в МУ - гр. Варна

Придобита специалност по "Анестезиология и интензивно лечение" в МУ - гр София

Опит

8000, Бургас, България, ул. Демокрация № 86
Работи с осигурител

Образование

Анестезиология и интензивно лечение

Специалности

Анестезиология и интензивно лечение

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb