За мен

специалист - дерматолог

Завършила е "Медицина" в МУ - гр. София

Придобита специалност по "Кожни и венерически болести" в МУ - гр. София