За мен

Д-р Обрейков е специалист по Нервни болести.

  • Член на европейската организация за лечение на инсулти
  • Притежава сертификат за лечение на спешни състояние в медицината
  • Сертификат за лечение на  хиперлипидемии
  • Завършил е медицина в МУ Плевен през 2011г.

Опит

Невролог
4000, Пловдив, България, Пещерско шосе