Опит

International Business Development Executive
1000, София, България, ул. Атанас Дуков 29
Client Solutions Executive
1000, София, България, ул. Атанас Дуков 29

Сертификати

Ендоваскуларно лечение на руптурирали мозъчни аневризми и артериовенозни малформации
2017-12-04
ОП-08-01-Управление на инциденти v04
2018-01-31
Биотехнологии в кардиологията: Моноклонални антитела - нова ера в лечението на фамилната хиперхолестеролемия
2019-04-03

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb