Последователи
д-р Ев. Ас. Ясенова
Габриела Наумова
Габриела Наумова
Студент по фармация
доц. Владимир Гончев, дм
ДИМИТЪР  ШИШМАНОВ
д-р Даниела Меджидиева, дм
д-р Даниела Меджидиева, дм
Ушно-носно-гърлени болести
проф. Асен  Гудев дм
д-р Марта  Ортова
акад. Ангел  Гълъбов дмн
д-р Марияна Рачкова
д-р Марияна Рачкова
Образна диагностика
д-р Стойка  Радева дм
д-р Стойка Радева дм
Физикална и рехабилитационна медицина
доц. Мария  Токмакова
доц. Светослав Ханджиев
проф. Борислав Маринов
проф. Борислав Маринов
Акушерство и гинекология
д-р Младен  Младенов
д-р Младен Младенов
Акушерство и гинекология
1 2