Опит

4000, Пловдив, България, бул. България 4/1А
359897666614
Дни за консултация

Понеделник

08:00 - 12:45

Сряда

08:00 - 12:45

Петък

08:00 - 12:45

Понеделник

13:00 - 15:00

Вторник

13:15 - 17:45

Четвъртък

09:30 - 12:00

Четвъртък

13:15 - 16:45

Работи с осигурител

Специалности

Общопрактикуващ лекар

Сертификати

Тежки полиорганни увреждания \u000bв резултат на протрахирана хипоксия от предозиране на метадон
2017-02-11

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb