За мен

Специалист по вътрешни болести и ехографска диагностика

С богата медицинска практика, както по отношение диагностицирането на заболявания, така и по отношение на терапевтичния подход. Извършва консултации, лечение, профилактика на остри и хронични заболявания. Сред основните компетенции и умения на д-р Кръстева са ехографските изследвания на корем, щитовидна жлеза, подслюнчена жлеза.
Д-р Кръстева е с дългогодишен опит в планиране, организиране и провеждане на фирмени профилактични пргледи и в изготвянето на индивидуални профилактични програми.

Опит

1000, София, България, ул. Зайчар 134
Платен прием
Работи с осигурител

Образование

Вътрешни болести

Специалности

Вътрешни болести

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb