За мен

Специалист по вътрешни болести и хомеопатия

Извършва консултации и диагностика като интернист. При желание от страна на пациента, осъществява прегледите съобразно хомеопатичната методика и назначава съответната терапия.

Опит

1000, София, България, ул. Зайчар 134
Платен прием
Работи с осигурител

Образование

Вътрешни болести

Специалности

Вътрешни болести

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb