За мен

Завършил медицина в Плевен. Специалист по вътрешни болести и гастроентерология

Работи във функционален ендоскопски център в МБАЛ-Русе.