Опит

1000, София, България, ул. Кореняк 17
3599276071
Платен прием
Работи с осигурител

Образование

Педиатрия
Трудова медицина

Специалности

Педиатрия
Общопрактикуващ лекар
Трудова медицина

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb