За мен

Завършил МУ-Пловдив

Специалист по ортопедия и травматология