За мен

Проф. д-р Станчев е Професор в Клиниката по ортопедия, травматология и гръбначна хирургия в УМБАЛ "Света Анна" в София (Окръжна болница)
 

Образование и квалификация:

Завършва медицина през 1985 г. в Медицинска академия, Медицински факултет, София

1992 г. – придобива специалност по ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ

1995 г. - придобита субспециалност по ГРЪБНАЧНА ХИРУРГИЯ

2000 г. – диплома за здравен мениджмънт, Бизнес академия, Свищов

2006 г. – диплома за Ендопротезиране на стави, Медицински Университет, Медицински Факултет, София

2006 г. – Доктор по медицина след защитена дисертация на тема „Хирургично лечение на лумбалните спондилолистези”

2008 г. – избран за Доцент по ортопедия и травматология от ВАК

2016 г. - избран за Професор по ортопедия и травматология

Допълнителни квалификации:

1985-1987 – специализация по обща и коремна хирургия, МБАЛ Русе

1992 г. - специализация - хирургия на гръбначния стълб, Страсбург, Франция

1992 г. - специализация - хирургия на гръбначния стълб, Цюрих, Швейцария

1993-1995 г. – специализация - хирургия на гръбначния стълб, Institut CALOT, Франция

2004 г. – специализация - хирургия на гръбначния стълб, Институт Баница, Белград, Сърбия

2007 г. – специализация хирургия на гръбначния стълб, Institut CALOT, Франция

2007 г. – Член - кореспондент на Френската Асоциация по Гръбначна хирургия - SFCR (SociétéFrançaise de Chirurgie du Rachis)

2008 г. - специализация хирургия на гръбначния стълб, Institut CALOT, Франция

2009 г. – специализация колянно протезиране, Stolzalpe, Австрия

2009 г. – лектор на AO Spine

2010 г. – Мастър клас специализация колянно протезиране, Прага, Чехия

2010 г. - Мастър клас специализация тазобедрено протезиране и реендопротезиране, Рим, Италия, Атина, Гърция

2011 г. – Мастър клас специализация колянно реендопротезиране, Stolzalpe, Австрия

2011 г. - Мастър клас специализация Хирургия Дегенеративни изкривявания на гръбначния стълб, Цюрих, Швейцария

2012 г. - Мастър клас специализация Хирургия на Фрактури на Гръбначния стълб, Виена, Австрия

Членство в научни организации:

Член на БЛС

Член на БОТА – Българска ортопедо-травматологична асоциация

Председател на секция по хирургия на гръбначния стълб към БОТА

Председател на Българската асоциация на спиналните хирурзи-БАСХ

Член на Дружеството на неврохирурзите в България

Член на AOLF – Association d’orthopédie de langue Française

Член на AO Spine

Член на SEG – SPINAL EXPERTS GROUP

Член коресподент на SFCR – Société Française de Chirurgie du Rachis

Член кореспондент на БАНИ

Трудов стаж:

1985 – 1988 г. – хирург ординатор в хирургично отделение при Районна болница гр. Бяла

1988 – 1992 г. – асистент в клиника по ортопедия и травматология, ИЛЧГ-МА, София

1992 – 1998 г. – старши асистент в клиника по ортопедия и травматология, ИЛЧГ-МА, София

1998 – 2008 г. – главен асистент в клиника по ортопедия и травматология, УМБАЛ „Света Анна” София (бивш ИЛЧГ-МА)

2008 г. и продължава - Доцент по Ортопедия и травматология при Медицински Факултет на Тракийски Университет гр. Стара Загора

2008 г. – 2011 г. – Началник клиника по ортопедия, травматология и гръбначна хирургия към УМБАЛ Стара Загора

2009 – 2010 г. – Изпълнителен директор на МБАЛ Бургас АД.

2012 г. и продължава - Началник клиника по ортопедия, травматология и гръбначна хирургия към УМБАЛ „Света Анна” София АД

ПРИНОСИ НА ПРОФ. Д-Р СТЕФАН ИВАНОВ СТАНЧЕВ, ДМ

1. ПАТЕНТ № 63839/02.04.2003 г. за изобретение на „ИНСТРУМЕНТ ЗА КОРЕКЦИЯ НА ДЕФОРМАЦИИ НА ГРЪБНАЧНИЯ СТЪЛБ”, който представлява инструментираща система в областта на хирургията на гръбначния стълб от съвременен тридименсионален полуригиден тип, приложим при различни вродени и придобити (дегенеративни и травматични) деформитети на гръбначния стълб.

2. ПАТЕНТ № 802/06.06.2006 г. за полезен модел на „ИМПЛАНТАТ ЗА ОБЕЗДВИЖВАНЕ НА ПРЕШЛЕННИ СТРУКТУРИ”, представляващ междупрешленна блокираща система в областта на хирургията на гръбначния стълб при различни вродени и придобити заболяванния на гръбначния стълб.

3. Патентованите изобретения са въведени в клиничната практика на водещи университетски болници в България:

УМБАЛ „И. РИЛСКИ” СОФИЯ,

УМБАЛ „СВЕТА АННА” СОФИЯ,

УСБАЛО „Б. БОЙЧЕВ” СОФИЯ,

УМБАЛ „СВ. ГЕОРГИ” ПЛОВДИВ,

УМБАЛ СТАРА ЗАГОРА

МБАЛ – БУРГАС

4. Защитен дисертационен труд на тема „Хирургично лечение на лумбалните спондилолистези”

5. Въведен е алгоритъм на поведение при диагностика и лечение на спондилолистезите в лумбалния сегмент на гръбначния стълб

6. Изобретена и въведена в клиничната практика в България на собствена инструментираща система „СТИБУ” при оперативно лечение на спондилолистезите в лумбалния сегмент на гръбначния стълб, която напълно удовлетворява изискванията на съвременната спинална хирургия.

7. Резултатите от приложението на инструментираща система „СТИБУ” са представени на международни форуми и оценени положително от водещи световни хирурзи в областта на спиналната хирургия.

8. Развита е колаборация на интердисциплинарно ниво в областта на хирургията на гръбначния стълб между водещи неврохирурзи и хирурзи ортопеди в България и чужбина.

9. Публикувани са резултати от клиничното приложение на собствена инструментираща система „СТИБУ” при травматични деформации на гръбначния стълб, корелиращи с тези на водещи автори в световен мащаб.

10. Публикувани са резултати от клиничното приложение на собствена инструментираща система „СТИБУ” при дегенеративни деформации на лумбалния сегмент на гръбначния стълб, корелиращи с тези на водещи автори в световен мащаб.

11. Публикувани са резултати от клиничното приложение на собствена инструментираща система „СТИБУ” при тумори на гръбначния стълб, корелиращи с тези на водещи автори в световен мащаб.

12. Изобретена и въведена в клиничната практика на собствена инструментираща система за междупрешленно блокиране „СТИБУ”.

13. Предложен и въведен в клиничната практика на „Фрактурен индекс” при диагностика и хирургично лечение на счупванията на прешленни тела на гръбначния стълб.

14. Отчетени са най честите грешки и усложнения при стабилизиращи операции на гръбначния стълб.

15. Предложен и въведен в клиничната практика на алгоритъм на поведение при травматичните параплегии – дистален тип.

16. Избран за „ЧЛЕН КОРЕСПОНДЕНТ” на Френската асоциация по гръбначна хирургия – 2007 г.

17. Присъдена награда „Златна книга” на МБАЛ Бургас АД с изпълнителен директор Доц. Д-р Ст. Станчев, дм – 2010 г. за постигнати високи постижения в науката.

18. Присъдена награда „Златен печат” на МБАЛ Бургас с изпълнителен директор Доц. Д-р Ст. Станчев, дм – 2010 г. за постигнати високи постижения в мениджмънт на болнично заведение на Европейско ниво и в областта науката.

Опит

1000, София, България, ул. Димитър Моллов 1
35929759019
Платен прием
Работи с осигурител
проф. Стефан Станчев, дм създаде публикация
2016
ХИРУРГИЧНО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА РАВНОВЕСИЕТО НА ГРЪБНАЧНИЯ СТЪЛБ ПРИ ЗАБОЛЯВАНИЯ НА ТОРАКОЛУМБАЛНАТА ЗОНА
default image
ХИРУРГИЧНО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА РАВНОВЕСИЕТО НА ГРЪБНАЧНИЯ СТЪЛБ ПРИ ЗАБОЛЯВАНИЯ НА ТОРАКОЛУМБАЛНАТА...

ХИРУРГИЧНО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА РАВНОВЕСИЕТО НА ГРЪБНАЧННИЯСТЪЛБ ПРИ ЗАБОЛЯВАНИЯ НА ТОРАКОЛУМБАЛН...

проф. Стефан Станчев, дм създаде публикация
2016
default image
АЦЕТАБУЛАРНА МОРФОЛОГИЯ ПРИ ДЕЦА С НОРМАЛНИ И ДИСПЛАЗИЧНИ ТАЗОБЕДРЕНИ СТАВИ – СРАВНИТЕЛЕН РЕНТГЕН...

АЦЕТАБУЛАРНА МОРФОЛОГИЯ ПРИ ДЕЦА С НОРМАЛНИ И ДИСПЛАЗИЧНИ ТАЗОБЕДРЕНИ СТАВИ – СРАВНИТЕЛЕН РЕНТГЕН...

Публикации

ХИРУРГИЧНО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА РАВНОВЕСИЕТО НА ГРЪБНАЧНИЯ СТЪЛБ ПРИ ЗАБОЛЯВАНИЯ НА ТОРАКОЛУМБАЛНАТА ЗОНА
Публикация
ХИРУРГИЧНО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА РАВНОВЕСИЕТО НА ГРЪБНАЧНИЯ СТЪЛБ ПРИ ЗАБОЛЯВАНИЯ НА ТОРАКОЛУМБАЛНАТА ЗОНА
АЦЕТАБУЛАРНА МОРФОЛОГИЯ ПРИ ДЕЦА С НОРМАЛНИ И ДИСПЛАЗИЧНИ ТАЗОБЕДРЕНИ СТАВИ – СРАВНИТЕЛЕН РЕНТГЕНОГРАФСКИ И УЛТРАСОНОГРАФСКИ АНАЛИЗ
Публикация
АЦЕТАБУЛАРНА МОРФОЛОГИЯ ПРИ ДЕЦА С НОРМАЛНИ И ДИСПЛАЗИЧНИ ТАЗОБЕДРЕНИ СТАВИ – СРАВНИТЕЛЕН РЕНТГЕНОГРАФСКИ И УЛТРАСОНОГРАФСКИ АНАЛИЗ
проф. Стефан Станчев, дм създаде публикация
2015
Гръбначните изкривявания започват най-често в началото на пубертета
default image
Гръбначните изкривявания започват най-често в началото на пубертета

Интервюто е публикувано във в. "Животът днес", автор Галина Спасова- Доц. Станчев, и без статисти...

проф. Стефан Станчев, дм създаде публикация
2015
Плоското стъпало може да доведе до шипове и разширени вени
default image
Плоското стъпало може да доведе до шипове и разширени вени

Между 1 и 3 процента от новородените се появяват на бял свят с вродени изкривявания на ходилата. ...