За мен

Проф. д-р Станчев е Професор в Клиниката по ортопедия, травматология и гръбначна хирургия в УМБАЛ "Света Анна" в София (Окръжна болница)
 

Образование и квалификация:

Завършва медицина през 1985 г. в Медицинска академия, Медицински факултет, София

1992 г. – придобива специалност по ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ

1995 г. - придобита субспециалност по ГРЪБНАЧНА ХИРУРГИЯ

2000 г. – диплома за здравен мениджмънт, Бизнес академия, Свищов

2006 г. – диплома за Ендопротезиране на стави, Медицински Университет, Медицински Факултет, София

2006 г. – Доктор по медицина след защитена дисертация на тема „Хирургично лечение на лумбалните спондилолистези”

2008 г. – избран за Доцент по ортопедия и травматология от ВАК

2016 г. - избран за Професор по ортопедия и травматология

Допълнителни квалификации:

1985-1987 – специализация по обща и коремна хирургия, МБАЛ Русе

1992 г. - специализация - хирургия на гръбначния стълб, Страсбург, Франция

1992 г. - специализация - хирургия на гръбначния стълб, Цюрих, Швейцария

1993-1995 г. – специализация - хирургия на гръбначния стълб, Institut CALOT, Франция

2004 г. – специализация - хирургия на гръбначния стълб, Институт Баница, Белград, Сърбия

2007 г. – специализация хирургия на гръбначния стълб, Institut CALOT, Франция

2007 г. – Член - кореспондент на Френската Асоциация по Гръбначна хирургия - SFCR (SociétéFrançaise de Chirurgie du Rachis)

2008 г. - специализация хирургия на гръбначния стълб, Institut CALOT, Франция

2009 г. – специализация колянно протезиране, Stolzalpe, Австрия

2009 г. – лектор на AO Spine

2010 г. – Мастър клас специализация колянно протезиране, Прага, Чехия

2010 г. - Мастър клас специализация тазобедрено протезиране и реендопротезиране, Рим, Италия, Атина, Гърция

2011 г. – Мастър клас специализация колянно реендопротезиране, Stolzalpe, Австрия

2011 г. - Мастър клас специализация Хирургия Дегенеративни изкривявания на гръбначния стълб, Цюрих, Швейцария

2012 г. - Мастър клас специализация Хирургия на Фрактури на Гръбначния стълб, Виена, Австрия

Членство в научни организации:

Член на БЛС

Член на БОТА – Българска ортопедо-травматологична асоциация

Председател на секция по хирургия на гръбначния стълб към БОТА

Председател на Българската асоциация на спиналните хирурзи-БАСХ

Член на Дружеството на неврохирурзите в България

Член на AOLF – Association d’orthopédie de langue Française

Член на AO Spine

Член на SEG – SPINAL EXPERTS GROUP

Член коресподент на SFCR – Société Française de Chirurgie du Rachis

Член кореспондент на БАНИ

Трудов стаж:

1985 – 1988 г. – хирург ординатор в хирургично отделение при Районна болница гр. Бяла

1988 – 1992 г. – асистент в клиника по ортопедия и травматология, ИЛЧГ-МА, София

1992 – 1998 г. – старши асистент в клиника по ортопедия и травматология, ИЛЧГ-МА, София

1998 – 2008 г. – главен асистент в клиника по ортопедия и травматология, УМБАЛ „Света Анна” София (бивш ИЛЧГ-МА)

2008 г. и продължава - Доцент по Ортопедия и травматология при Медицински Факултет на Тракийски Университет гр. Стара Загора

2008 г. – 2011 г. – Началник клиника по ортопедия, травматология и гръбначна хирургия към УМБАЛ Стара Загора

2009 – 2010 г. – Изпълнителен директор на МБАЛ Бургас АД.

2012 г. и продължава - Началник клиника по ортопедия, травматология и гръбначна хирургия към УМБАЛ „Света Анна” София АД

ПРИНОСИ НА ПРОФ. Д-Р СТЕФАН ИВАНОВ СТАНЧЕВ, ДМ

1. ПАТЕНТ № 63839/02.04.2003 г. за изобретение на „ИНСТРУМЕНТ ЗА КОРЕКЦИЯ НА ДЕФОРМАЦИИ НА ГРЪБНАЧНИЯ СТЪЛБ”, който представлява инструментираща система в областта на хирургията на гръбначния стълб от съвременен тридименсионален полуригиден тип, приложим при различни вродени и придобити (дегенеративни и травматични) деформитети на гръбначния стълб.

2. ПАТЕНТ № 802/06.06.2006 г. за полезен модел на „ИМПЛАНТАТ ЗА ОБЕЗДВИЖВАНЕ НА ПРЕШЛЕННИ СТРУКТУРИ”, представляващ междупрешленна блокираща система в областта на хирургията на гръбначния стълб при различни вродени и придобити заболяванния на гръбначния стълб.

3. Патентованите изобретения са въведени в клиничната практика на водещи университетски болници в България:

УМБАЛ „И. РИЛСКИ” СОФИЯ,

УМБАЛ „СВЕТА АННА” СОФИЯ,

УСБАЛО „Б. БОЙЧЕВ” СОФИЯ,

УМБАЛ „СВ. ГЕОРГИ” ПЛОВДИВ,

УМБАЛ СТАРА ЗАГОРА

МБАЛ – БУРГАС

4. Защитен дисертационен труд на тема „Хирургично лечение на лумбалните спондилолистези”

5. Въведен е алгоритъм на поведение при диагностика и лечение на спондилолистезите в лумбалния сегмент на гръбначния стълб

6. Изобретена и въведена в клиничната практика в България на собствена инструментираща система „СТИБУ” при оперативно лечение на спондилолистезите в лумбалния сегмент на гръбначния стълб, която напълно удовлетворява изискванията на съвременната спинална хирургия.

7. Резултатите от приложението на инструментираща система „СТИБУ” са представени на международни форуми и оценени положително от водещи световни хирурзи в областта на спиналната хирургия.

8. Развита е колаборация на интердисциплинарно ниво в областта на хирургията на гръбначния стълб между водещи неврохирурзи и хирурзи ортопеди в България и чужбина.

9. Публикувани са резултати от клиничното приложение на собствена инструментираща система „СТИБУ” при травматични деформации на гръбначния стълб, корелиращи с тези на водещи автори в световен мащаб.

10. Публикувани са резултати от клиничното приложение на собствена инструментираща система „СТИБУ” при дегенеративни деформации на лумбалния сегмент на гръбначния стълб, корелиращи с тези на водещи автори в световен мащаб.

11. Публикувани са резултати от клиничното приложение на собствена инструментираща система „СТИБУ” при тумори на гръбначния стълб, корелиращи с тези на водещи автори в световен мащаб.

12. Изобретена и въведена в клиничната практика на собствена инструментираща система за междупрешленно блокиране „СТИБУ”.

13. Предложен и въведен в клиничната практика на „Фрактурен индекс” при диагностика и хирургично лечение на счупванията на прешленни тела на гръбначния стълб.

14. Отчетени са най честите грешки и усложнения при стабилизиращи операции на гръбначния стълб.

15. Предложен и въведен в клиничната практика на алгоритъм на поведение при травматичните параплегии – дистален тип.

16. Избран за „ЧЛЕН КОРЕСПОНДЕНТ” на Френската асоциация по гръбначна хирургия – 2007 г.

17. Присъдена награда „Златна книга” на МБАЛ Бургас АД с изпълнителен директор Доц. Д-р Ст. Станчев, дм – 2010 г. за постигнати високи постижения в науката.

18. Присъдена награда „Златен печат” на МБАЛ Бургас с изпълнителен директор Доц. Д-р Ст. Станчев, дм – 2010 г. за постигнати високи постижения в мениджмънт на болнично заведение на Европейско ниво и в областта науката.

Опит

1000, София, България, ул. Димитър Моллов 1
35929759019
Платен прием
Работи с осигурител

Образование

Ортопедия и травматология

Специалности

Ортопедия и травматология

Организации, в които членувате

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Езици

руски
гръцки
английски
френски

Поканете ваши колеги в CredoWeb