Последователи
д-р Силвия Паскалева, дм
д-р Силвия Паскалева, дм
Физикална и рехабилитационна медицина
Кристина Стоянова
Кристина Стоянова
Студент по медицина
д-р Здравко Киров
д-р Здравко Киров
Ортопедия и травматология
Д-р Яна  Иванова Иванова