За мен

Работя в МБАЛ Света София - гр. София бул. България 104

Завършила съм медицина  в Медицински институт Стара Загора  през 1988година, През 1994 съм придобила специалност . Започнах работа в МБАЛ Ивайловград през 1989г и работих там до 1991г. От 1991 до 2002 година работих в МБАЛ Атанас Дафовски в град Кърджали.От 2002 г . до 2005 работих като управител на МБАЛ  в Ивайловград. От август 2006 година работя в МБАЛ Света София.

Образование

Акушерство и гинекология

Специалности

Акушерство и гинекология

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb