Опит

1000, София, България, бул. Евлоги и Христо Георгиеви 108
3599443533
Работи с осигурител

Образование

Вътрешни болести

Специалности

Вътрешни болести
Общопрактикуващ лекар

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb