За мен

Лекар ординатор в Клиника по нервни болести на УМБАЛ "Св. Анна" - София. Притежава допълнителна квалификация по доплерова сонография.

Лекар ординатор в Клиника по нервни болести на УМБАЛ "Св. Анна" - София. Притежава допълнителна квалификация по доплерова сонография.